CLW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Năm 2021 09:23:00

CLW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của (mã CK: CLW) như sau:


Tài liệu đính kèm
 92853_c-2020-bang-tien.pdf