BMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Năm 2021 18:00:00

BMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 62529_du-DHDCD-TN-2021.pdf