HAR: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Năm 2021 17:47:00

HAR: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60547_hop-DHDCDTN-2021.pdf