HQC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Văn Lợi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Năm 2021 14:13:00

HQC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Văn Lợi

Lê Văn Lợi báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:


Tài liệu đính kèm
 22847_an-Loi-26.4.2021.pdf
 22847_an-Loi-27.4.2021.pdf