ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Hoàng Ân

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Năm 2021 17:38:00

ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Hoàng Ân

Trần Hoàng Ân thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:


Tài liệu đính kèm
 60628_p--Tran-Hoang-An.pdf