ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Năm 2021 17:37:00

ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo

Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:


Tài liệu đính kèm
  54359_-Dai-hoc-Tan-Tao.pdf