BMC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐTN 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Năm 2021 16:19:00

BMC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐTN 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐTN 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43434_du-DHDCD-TN-2021.pdf