Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Bán đi 'đứa con' nông nghiệp, quy mô tài sản giảm phân nửa, doanh thu cũng chỉ bằng ¼ cùng kỳ với 284 tỷ đồng

DNTT | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Năm 2021 10:34:00

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hiện còn sở hữu khoảng 27,01% vốn tại Công ty nông nghiệp HNG.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021. Ghi nhận, doanh thu giảm mạnh từ mức 836 tỷ xuống còn 284 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng chỉ còn khoảng 52 tỷ - bằng 1/18 so với cùng kỳ năm 2020.

Ngược lại, doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 349 tỷ, trong đó phát sinh khoản lãi thanh lý đầu tư hơn 243 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, Công ty lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng. Công ty đang lỗ luỹ lế 7.474 tỷ.

Được biết, quý 1/2021 HAG không còn hợp nhất chỉ số từ công ty nông nghiệp HAGL Agrico (HNG) – đơn vị đóng góp đến 70-80% doanh thu trước đó. Kết quả, chỉ số HAG có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản HAG giảm phân nửa xuống mức 18.416,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ mức 8.930 tỷ xuống còn 4.227 tỷ đồng. Hiện, HAG có 272,5 tỷ tiền mặt, hàng tồn vào mức 250 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu với giá trị hơn 3.690,5 tỷ, hiện HAG đang phải trích lập đến 2.506 tỷ cho khoản mục này.

Tài sản dài hạn cũng giảm phân nửa xuống 14.189,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định giảm mạnh chỉ còn 1/6 đầu kỳ với giá trị vào khoảng 2.377 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn cũng giảm chỉ còn 1/3 với 3.809 tỷ đồng.

HAG hiện còn sở hữu khoảng 27,01% vốn tại HNG.

Về nợ, HAG hiện dư nợ 13.672 tỷ, trong đó nợ vay (ngắn và dài hạn) chiếm 8.710 tỷ đồng - giảm khoảng 2.000 tỷ nợ vay so với đầu kỳ.

Với HAG, chiến lược những năm tiếp theo bầu Đức cho biết sẽ lấy mục tiêu hàng đầu là trả hết nợ vay, sau đó mới phát triển kinh doanh.

 

Tri Túc