DPM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Tư 2021 16:04:00

DPM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41932_thuong-nien-2021.pdf