DPM: Thông báo về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Tư 2021 17:02:00

DPM: Thông báo về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50832_lieu-hop-DHCD-TN.pdf