SAM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Tư 2021 16:28:00

SAM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan

Công ty Cổ phần SAM Holdings thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan1 như sau:


Tài liệu đính kèm
 44544_ngay2026.04.2021.pdf
 44545_BB-NQ-DHDCD-2021.pdf
 44546_ngay2026.04.2021.pdf