ABB: Đỗ Hương Giang - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.502.038 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 27 Tháng Tư 2021 08:56:00

ABB: Đỗ Hương Giang - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.502.038 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hương Giang
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.502.038 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Tiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.125.831 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.502.038 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: theo nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2021.