HQC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Tư 2021 16:31:00

HQC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45159_thuong-nien-2021.pdf