HCD: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Tư 2021 08:59:00

HCD: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 90857_thuong-nien-2021.pdf