DLG: Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ và phương án khắc phục

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Tư 2021 16:00:00

DLG: Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ và phương án khắc phục

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ và phương án khắc phục như sau:


Tài liệu đính kèm
 43707_ong-an-khac-phuc.pdf