BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Tư 2021 11:07:00

BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG

KWE Beteilgungen AG báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:


Tài liệu đính kèm
 111307_i-so-huu-CDL-KWE.pdf