NAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Tư 2021 15:45:00

NAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nam Việt giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 41614_KQKD20quy2012021.pdf