Sản lượng và giá bán cùng tăng, Thép Vicasa – Vnsteel lãi quý I tăng 44%

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Tư 2021 15:11:00

Sản lượng của doanh nghiệp tăng 16% trong khi giá bán tăng 24%.

Theo BCTC quý I, Thép Vicasa – Vnsteel (UPCoM: VCA) ghi nhận doanh thu tăng 46% đạt 687 tỷ đồng. Giá vốn tăng ở mức tương đương nên lãi gộp đạt 36 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ trong quý tăng 16% và giá bán tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

vca-quyi_16184735021.png

Đơn vị: tỷ đồng

Cùng với tăng trưởng doanh thu thì chi phí tài chính của Thép Vicasa – Vnsteel cũng tăng 27% do tăng thu mua nguyên vật liệu để đẩy sản lượng tiêu thụ. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng 33% để đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh sản lượng, tăng chi phí vận chuyển, xếp dỡ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% do giá thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp tăng 15%, trợ cấp thôi việc.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 44%. Như vậy, kết quả kinh doanh của Thép Vicasa – Vnsteel cũng ghi nhận khả quan tương tự như những doanh nghiệp thép khác trong bối cảnh ngành thép được cả giá và sản lượng quý I.

Theo báo cáo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng tiêu thụ trong quý I của các thành viên hiệp hội đạt 6,8 triệu tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá bán thép cũng duy trì vùng 15.000-16.000 đồng/kg, mức đỉnh 5 năm.

Tường Như