FLC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Tư 2021 11:10:00

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 112952_hao-ban-co-phieu.pdf