TPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tôn Thị Hồng Minh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Chín 2017 16:07:00

TPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tôn Thị Hồng Minh

Tôn Thị Hồng Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170928_20170928--TPC--TBGD-CDNBTon-Thi-Hong-Minh.pdf