ITA: Báo cáo thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Tư 2021 16:55:00

ITA: Báo cáo thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố báo cáo thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  50737_--ITA--BCTN-2020.pdf