ITA: Báo cáo thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Tư 2021 14:59:00

ITA: Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố báo cáo thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  31132_thuong-nien-2021.pdf