LAF: Báo cáo thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Tư 2021 13:22:00

LAF: Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An công bố Báo cáo thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  12555_--LAF--BCTN-2020.pdf