HQC: Giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Tư 2021 16:39:00

HQC: Giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 45146_-va-YK-nhan-manh.pdf