SAM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Tư 2021 10:56:00

SAM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần SAM Holdings công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 111128_HDCD-TN-nam-2021.pdf