HQC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Tư 2021 17:00:00

HQC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
 51014_ng-link-tai-lieu.pdf