HCD: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Tư 2021 11:05:00

HCD: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 112116_thuong-nien-2021.pdf