SSC: Tin vắn về việc nhận hồ sơ chuyển sàn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Ba 2021 16:38:00

SSC: Tin vắn về việc nhận hồ sơ chuyển sàn

Ngày 16/03/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 96/CV-SSC và Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (Mã chứng khoán: SSC) đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hướng dẫn tại Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.