BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Ba 2021 16:45:00

BMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG

KWE Beteilgungen AG báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:


Tài liệu đính kèm
  50915_y-doi-so-huu-CDL.pdf