Hơn 15 triệu cổ phiếu của Thép VICASA niêm yết trên HoSE

Vietnamplus | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Ba 2021 14:22:00

Cổ phiếu VCA vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/3 với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Ngày 10/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa gần 15,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép VICASA (VNSTEEL-Mã chứng khoán: VCA) vào giao dịch.

Theo đó, tổng giá trị niêm yết của cổ phiếu VCA là 151,87 tỷ đồng với giá tham chiếu ngày đầu giao dịch 13.100 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Trước đó, Công ty Thép VICASA tiền thân là Xí nghiệp-Việt Nam Cán sắt, công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam, được thành lập từ tháng 5/1967 với số vốn đầu tư 600 triệu đồng.

Đến năm 2008, VICASA chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, có tổng vốn ban đầu sau khi cổ phần hóa là 135 tỷ đồng và sau đó tăng lên 151 tỷ đồng trong năm 2010. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất sản phẩm thép, nguyên vật liệu sản xuất thép, sắt thép các loại.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán trong bản cáo bạch, doanh thu thuần của công ty năm 2018, 2019 lần lượt đạt hơn 2.512 tỷ đồng và 2.214 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 32 tỷ và 25 tỷ đồng. Trong 9 tháng của năm 2020, doanh thu thuần của công ty này đạt hơn 1.575 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng.

Về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 26/2, HoSE có 399 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 7 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu doanh nghiệp đang giao dịch. Theo đó, tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 101,5 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 4,36 triệu tỷ đồng tương đương gần 93,86% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết, đạt khoảng 69,37% GDP năm 2020 (GDP hiện hành)./.

Hạnh Nguyễn