HQC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Ba 2021 09:55:00

HQC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 101327_thuong-nien-2021.pdf