FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Ba 2021 18:07:00

FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 63443_-Trinh-Van-Quyet.pdf