NAV: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Ba 2021 13:28:00

NAV: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nam Việt giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 13808_nh-KQKD-nam-2020.pdf