HQC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Ba 2021 14:06:00

HQC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 21917_nien-2021-signed.pdf