VCB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Hai 2021 17:57:00

VCB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (mã CK: VCB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 60747_-lan-14-nam-2021.pdf