Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Hai 2021 16:54:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06 như sau:


Tài liệu đính kèm
  50313_-phan-phoi-CWVRE.pdf