Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Hai 2021 17:21:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06 như sau:


Tài liệu đính kèm
  52737_-Ban-cao-bachVRE.pdf