Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Hai 2021 17:23:00

Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE-HSC-MET06 như sau:


Tài liệu đính kèm
  52724_06--Ban-cao-bach.pdf