CVRE2102: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Hai 2021 10:34:00

CVRE2102: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.VND.M.CA.T.2020.01 (mã CK: CVRE2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  103723_chap-thuan-NY-CW.pdf