ROS: Giải trình chậm CBTT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Hai 2021 17:46:00

ROS: Giải trình chậm CBTT

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo giải trình chậm CBTT  như sau:


Tài liệu đính kèm
 55250_V-so-98.SGDHCMNY.pdf