VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Hai 2021 17:36:00

VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55858_thuong-nien-2021.pdf