CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 4/2020, BC tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Hai 2021 17:44:00

CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 4/2020, BC tình hình quản trị công ty năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 4/2020, BC tình hình quản trị công ty năm 2020 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC như sau:


Tài liệu đính kèm
 55711_-QT-Cong-ty-2020.pdf