ROS: Nhắc nhở chậm CBTT các quyết định về cưỡng chế thuế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Hai 2021 13:54:00

ROS: Nhắc nhở chậm CBTT các quyết định về cưỡng chế thuế

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT các quyết định về cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230_H-CUONG-CHE-THUE.pdf