HPX: Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm kỷ lục 725 tỷ đồng kể từ khi niêm yết

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Hai 2021 10:37:00

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Mã chứng khoán HPX – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 412,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 77,1% và 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,9% lên 28,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 63,4% về còn 117,9 tỷ đồng, doanh thu tài chỉnh giảm 29,4% về còn 260,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh kết quả kinh doanh kém khả quan do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên dẫn tới lợi nhuận giảm.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.329,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 293,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,4% và 35% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp chỉ hoàn thành 71,3% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 2.138 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 412 tỷ đồng.

Không những kết quả kinh doanh đi xuống, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 725 tỷ đồng, đây là mức âm lớn nhất kể từ khi niêm yết tới nay. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, doanh nghiệp chủ yếu huy động dòng tiền tài chính từ chủ sở hữu và vốn vay, dòng tiền tài chính dương tới 758,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 7,7% lên 7.355,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.286,6 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.002,5 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 967 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản.

Trong năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 21,3%, tương ứng tăng 428,7 tỷ đồng lên 2.440,3 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 02/02, cổ phiếu HPX tăng 1.050 đồng lên 39.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc