FLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Văn Quyết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Hai 2021 15:37:00

FLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 34214_NNBTRINHVANQUYET.pdf