HQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Hai 2021 14:25:00

HQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 23240_loi-nhuan-signed.pdf