ROS: Cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định cưỡng chế thuế năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Hai 2021 13:52:00

ROS: Cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định cưỡng chế thuế năm 2020

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định cưỡng chế thuế năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 21234_cuong20che20thue.pdf