VRE: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Giêng 2021 17:12:00

VRE: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2021

Công ty Cổ phần Vincom Retail công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105401_ng-GDNLQ-2021_VN.pdf