VCB: HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Giêng 2021 13:18:00

VCB: HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT như sau:


Tài liệu đính kèm
 13221_-nguoi-lien-quan.pdf