HSL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Xuân Giáp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Giêng 2021 16:47:00

HSL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Xuân Giáp

Nguyễn Xuân Giáp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
 51338_Nguyen-Xuan-Giap.pdf